Ανάλυση Βάδισης – Κατασκευή Ορθοτικών Πελμάτων

Μετρήσεις

Ανάλυση Βάδισης - Κατασκευή Ορθοτικών Πελμάτων

Η στάση του σώματος, η ορθοστασία, η βάδιση και το τρέξιμο επηρεάζουν άμεσα την κατανομή των φορτίων και των επιβαρύνσεων που ασκούνται στα πέλματα σας. Στη Βιοανάκτηση πραγματοποιούμε ανάλυση βάδισης με τα πλέον σύγχρονα μέσα για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Μέσω της πελματογράφησης και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων κατασκευάζονται ειδικά ορθοτικά πέλματα.  Tα ορθοτικά πέλματα εισάγονται στα υποδήματα, διορθώνουν την κατανομή των φορτίων με συνέπεια την βελτίωση της σωματικής στάσης και την απαλλαγή από τους ανεπιθύμητους πόνους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση βάδισης και την πελματογράφηση, επικοινωνήστε μαζί μας.