Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Παθήσεις

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία είναι ο τομέας της φυσικοθεραπείας, που ασχολείται με την αποκατάσταση των αναπνευστικών παθήσεων. Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται σε ασθενείς με οξεία και χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, αλλά και σε χειρουργημένους ασθενείς, στοχεύοντας στην βελτίωση της αναπνευστικής τους λειτουργίας και την αποκατάσταση των προβλημάτων των αναπνευστικών παθήσεων. Σκοπός της είναι η ελάττωση εμφάνισης συμπτωμάτων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων μέσω της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες και άσκηση. Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και σχεδιάζεται κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης του ασθενή.

H ένταξη του ασθενή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα στοχεύει στην κατά το δυνατόν διατήρηση σε καλύτερη κατάσταση του οργανισμού και των συστημάτων του λόγω του αναπνευστικού προβλήματος.

Παθήσεις που αντιμετωπίζονται από το εργαστήριο μας ενδεικτικά είναι:

  • Άσθμα
  • Ατελεκτασία
  • Βρογχίτιδα
  • Βρογχιεκτασίες
  • Πνευμονία
  • Χρόνια αποφρακτική πευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
  • Αναπνευστική ανεπάρκεια μετά από χειρουργικές επεμβάσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά, στο 210 6083466, ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να καταρτίσουμε μαζί το πρόγραμμα αναπνευστικής φυσιοθεραπείας που ενδείκνυται.