Αθλητικές Κακώσεις

Με τον όρο «αθλητικές κακώσεις» αναφερόμαστε σε τραυματισμούς μυών, οστών και αρθρώσεων κατά την διάρκεια μιας αθλητικής δραστηριότητας. Στόχος του Κέντρου μας είναι η θεραπεία και η πρόληψη περαιτέρω τραυματισμών και κακώσεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό και την άσκηση, όπως:

  • Γόνατο: Αποκατάσταση μετά από επεμβάσεις για ρήξεις προσθίου η οπισθίου χιαστού συνδέσμου, ρήξεις μηνίσκων, οστεοχόνδρινες βλάβες (καθορισμός, τρυπανισμοί, μεταμόσχευση χόνδρου), χονδροπάθεια επιγονατίδας, καθ’έξιν εξάρθρημα επιγονατίδας, υμενίτιδα, καθαρισμός για αρθρίτιδα.
  • Ώμος: Αποκατάσταση μετά από επεμβάσεις για ρήξη τενόντων στροφικού πετάλου. Υπακρωμιακή αποσυμπίεση. Ρήξη επιχείλιου χόνδρου (SLAP). Αστάθειες ώμου.
  • Ποδοκνημική: Διαστρέμματα, Οστεοχονδρίτιδα, αφαίρεση οστεόφυτων, καθαρισμός.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.