Εξοπλισμός

Υλικοτεχνική Υποδομή

Ένας νέος, ευχάριστα διαμορφωμένος χώρος δημιουργήθηκε για να δώσει ένα διαφορετικό χρώμα στο χώρο της φυσικοθεραπείας και της αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης. Ο μοντέρνος εξοπλισμός μας αποτελεί εγγύηση για την παροχή των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μας.

βιοανάκτηση κεντρο φυσικοθεραπειας

Ο συνδυασμός των σύγχρονων μηχανημάτων φυσικοθεραπείας βοηθά στην γρήγορη ανάκτηση της υγείας σας, ενώ ο συνδυασμός των σύγχρονων μηχανημάτων εργομετρίας και αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης βοηθούν στην άμεση και μέγιστη βελτίωσή της.

Εξοπλισμός

 • Μονάδα Ισοκίνησης Biodex Medical Systems τύπου 4Pro System
 • Μονάδα Ισορροπίας Biodex Medical Systems τύπου Balance SD
 • Εργοποδήλατο Lode Excalibur
 • Εργοδιάδρομος HP Cosmos Quasar
 • Διαθερμία της Εταιρείας Zimmer MedizinSysteme τύπου Micro 5
 • Laser Zimmer MedizinSysteme τύπου Opton
 • Σύστημα Πολυηλεκτροθεραπείας, Υπερήχων Zimmer MedizinSysteme τύπου Physys
 • Υπέρυθρες Υπεριώδεις Chinesport τύπου Lambada Professional (19000)
 • Σύστημα Κρυοθεραπείας Zimmer MedizinSysteme τύπου Cryo 6
 • Σύστημα Πελματογράφου footwork (συνεργασία με την εταιρεία pelma analysis)
 • Δινόλουτρο A Circle τύπου 1117T
 • Παραφινόλουτρο Whitehall τύπου ParaTherapy P-16-s