ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

μέτρηση ισορροπίας

Μετρήσεις

Μέτρηση Ισορροπίας (Biodex Balance System SD)

Με την μέτρηση ισορροπίας αξιολογείται η στάση του σώματος και η ικανότητα ισορροπίας με στήριξη και τα δύο πόδια ή και μεμονωμένα στο αριστερό και στο δεξί.

Το εργαστήριο μας διαθέτει μια αξιόπιστη και τεχνολογικά προηγμένη μονάδα ισορροπίας Biodex Medical System τύπουBalance SD. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της στάσης του σώματος, την ικανότητα ισορροπίας με στήριξη και στα δύο πόδια ή και μεμονωμένα στο αριστερό ή το δεξί με τη βοήθεια μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η καταγραφή γίνεται μέσω της πλατφόρμας και παρουσιάζεται στην «touch-screen» οθόνη που διαθέτει η μονάδα.

Η μέτρηση βοηθά στη αξιολόγηση της ιδιοδεκτικότητας και προλαμβάνει πιθανούς μελλοντικούς τραυματισμούς, ενώ είναι το μοναδικό σύστημα που παρέχει ένα γρήγορο, ακριβές πρόγραμμα προβολής του κινδύνου πτώσης για ηλικιωμένους ασθενείς.