Νευρολογικές Παθήσεις

Παθήσεις

Νευρολογικές Παθήσεις

Οι νευρολογικές παθήσεις αναφέρονται σε προβλήματα τα οποία μπορεί να είναι αυτοάνοσα, είτε μπορεί να προέλθουν από ασθένεια ή τραυματισμό του νευρικού συστήματος. Αυτά μπορεί να είναι μόνιμα, μερικώς αναστρέψιμα και προκαλούν ανάλογα αισθητικοκινητικές δυσλειτουργίες, παθολογικά πρότυπα κίνησης, περιορισμό της αυτονομίας του ασθενή. Με τα κατάλληλα προγράμματα αποκατάστασης στο εργαστήριο μας καταρτίζουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο για κάθε ασθενή, χρησιμοποιώντας ποικίλες τεχνικές θεραπείας, που στόχο έχουν την αναχαίτιση ή καθυστέρηση της οποιασδήποτε παθολογίας, βελτίωση της κλινικής του εικόνας με συνέπεια ποιοτικότερο βιοτικό επίπεδο, λειτουργική κίνηση, καλύτερη ψυχολογία και άρτια κοινωνική ζωή.

Στις νευρολογικές παθήσεις περιλαμβάνονται:

  • Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
  • Κακώσεις νωτιαίου μυελού
  • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
  • Ημιπληγία – Παραπληγία – Τετραπληγία
  • Κακώσεις /  διαταραχές περιφερικού νευρικού συστήματος
  • Παρέσεις – Παραλύσεις προσωπικού – κερκιδικού – ωλένιου – ισχιακού νεύρου