Τεχνικές

Αξιολόγηση αερόβιας φυσικής κατάστασης

Ισοκινητική αξιολόγηση Ενδυνάμωση

Μέτρηση βασικού μεταβολικού ρυθμού

Μέτρηση Εξάσκηση ισορροπίας

Πελματογράφημα

Μέτρηση προσδιορισμού μέγιστης καύσης λίπους

Στο «ψηφιακό» χώρο της βιοανάκτησης

μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας και τις τεχνικές...

Πάρε πίσω την χαμένη ενέργεια!

Επικοινώνησε μαζί μας